News -

Europejczycy wobec jakości powietrza

Aż 2/3 Europejczyków uważa, że Unia Europejska powinna podjąć dodatkowe działania prowadzące do poprawy jakości powietrza.


Większość respondentów uważa, że nie jest dobrze poinformowana na temat zanieczyszczeń powietrza w swoim kraju.

Co ciekawe, respondenci uważają, że jakość powietrza pogorszyła się na przestrzeni 10 lat, pomimo że badania pokazują odwrotny trend.

Więcej informacji można znaleźć w raporcie przygotowanym przez Komisję Europejską.

#smog    #zanieczyszczenia    #powietrze

stopka strony