News -

Europejczycy zadowoleni z członkostwa w UE

Najnowsze badanie Eurobarometru, przeprowadzone na rok przed wyborami do Europarlamentu, pokazuje, że rośnie poparcie dla Unii Europejskiej. Korzyści z członkostwa widzi 60% badanych. To najlepszy wynik od 1983 roku.


Badanie Eurobarometru przeprowadzono w kwietniu 2018 roku na grupie 27 601 respondentów z 28 państw członkowskich. Jego wyniki pokazały, że ​​średnio 60% obywateli pozytywnie ocenia przynależność swojego kraju do wspólnoty, a ponad dwie trzecie ankietowanych jest zdania, że ich kraj skorzystał z członkostwa w UE.

Co więcej, po raz pierwszy większość badanych Europejczyków zadeklarowała, że głos oddany przez nich w wyborach ma znaczenie. Prawie jedna trzecia respondentów już dziś zna datę nadchodzących wyborów. Zasada zgłaszania kandydatów na przewodniczącego Komisji Europejskiej już w czasie wyborów jest postrzegana jako zmiana na lepsze, a obywatele chcą, by kampanii wyborczej towarzyszyła merytoryczna debata na temat spraw europejskich, w tym przyszłości UE.

Podczas nadchodzącej kampanii wyborczej Europejczycy chcą dyskusji o bezpieczeństwie w najszerszym tego słowa znaczeniu, w tym kwestii imigracji. Równie ważne są dla badanych sprawy związane z dobrobytem.

49% Europejczyków wskazuje na walkę z terroryzmem jako priorytetowy temat kampanii, a następnie na zwalczanie bezrobocia wśród młodzieży (48%), imigrację (45%), gospodarkę i jej wzrost (42%). Około jedna trzecia Europejczyków chce debaty na temat walki ze zmianami klimatu i ochroną środowiska (35%). Promowanie praw człowieka i demokracji, a także ochrona praw socjalnych obywateli UE, są traktowane priorytetowo przez 32% respondentów.

stopka strony