News -

Europejska Nagroda Młodzieży

Młodzi, innowacyjni przedsiębiorcy, projektanci, producenci i twórcy aplikacji, a także dziennikarze i pisarze przed 33. rokiem życia mogą ubiegać się o nagrodę za najciekawsze projekty cyfrowe o charakterze społecznym.


Szanse na zdobycie wyróżnienia mają osoby poniżej 33. roku życia (urodzone po 1 stycznia 1984 r.) mieszkające na terenie jednego z państw członkowskich Rady Europy, Białorusi bądź Kosowa.

Ich zadaniem jest przedstawienie projektu mającego na celu poprawę jakości życia członków społeczeństwa (dotyczącego np. wspierania osób chorych lub rozwoju edukacji).

Przedsięwzięcia będą oceniane w siedmiu kategoriach:

1. Zdrowe życie – opieka zdrowotna, sport, żywienie, dobre samopoczucie;
2. Smart learning – edukacja, umiejętności cyfrowe, nauka oraz badania i rozwój, infotainment;
3. Łączenie kultur – różnorodność, dziedzictwo, integracja, równość płci, muzyka;
4. Ekologia (go green) – zrównoważona energia, bioróżnorodność, inteligentna infrastruktura, zmiany klimatu;
5. Aktywne obywatelstwo – dziennikarstwo cyfrowe, zaangażowanie w demokrację, spójność społeczna, prawa człowieka;
6. Zrównoważona ekonomia – edukacja finansowa, zatrudnienie, godna praca, likwidacja głodu;
7. Otwarte innowacje – destrukcyjne gry, szalone projekty, cyfrowa magia, zmienianie świata na lepsze;
8. Kategoria specjalna 2017 – WODA: błękitna planeta, woda pitna, warunki sanitarne, zarządzanie zasobami wody.

Opis projektu, a także CV należy przygotować w języku angielskim.

Trzech laureatów (w przypadku zespołów będzie to jeden przedstawiciel) w każdej kategorii zostanie zaproszonych do udziału w festiwalu EYA w Grazu (Austria), w trakcie którego wręczone zostaną nagrody. 
Organizator zapewnia noclegi w trakcie festiwalu (29 listopada - 2 grudnia 2017 r.), oferuje również ryczałt na pokrycie kosztów transportu.

Termin zgłoszeń upływa 15 lipca 2017 r.

Więcej informacji na stronie EYA.

stopka strony