News -

Europejska Nagroda Młodzieży im. Karola Wielkiego

7 maja przyszłego roku w niemieckim Akwizgranie uhonorowane zostaną najlepsze inicjatywy na rzecz międzynarodowego porozumienia, wspólnej tożsamości europejskiej i integracji.


7 maja przyszłego roku w niemieckim Akwizgranie uhonorowane zostaną najlepsze inicjatywy na rzecz międzynarodowego porozumienia, wspólnej tożsamości europejskiej i integracji.

Udział w konkursie mogą wziąć projekty zrealizowane przez osoby w wieku od 16 do 30 lat ze wszystkich krajów UE. Zgłaszane inicjatywy powinny dawać przykład, że Europejczycy mogą żyć ze sobą w zgodzie i szanować się nawzajem.

Przedstawiciele 27 projektów wyłonionych na poziomie krajowym zostaną zaproszeni na ceremonię wręczenia nagród, która odbędzie się 7 maja 2013 r. w Akwizgranie. Laureat pierwszego miejsca otrzyma 5000 euro, drugiego – 3000 euro, a trzeciego – 2000 euro.

Organizatorami konkursu są Parlament Europejski oraz Fundacja Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 28 stycznia 2013 r.

Szczegółowe informacje nt. kryteriów oceny projektów i procesu selekcji znaleźć można na stronie: http://cyp.adagio4.eu/view/en/introduction.html
stopka strony