News -

Europejska Stolica Innowacji

Trwa konkurs Komisji Europejskiej na Europejską Stolicę Innowacji. Zwycięskie miasto otrzyma 950 tys. euro na zwiększenie skali prowadzonych działań.


Celem konkursu jest wyłonienie miasta, w którym powstaje najlepszy „system innowacji” łączący mieszkańców, organizacje publiczne, środowisko akademickie oraz świat biznesu.

Udział w przedsięwzięciu mogą wziąć miasta z państw członkowskich UE oraz krajów uczestniczących w unijnym programie ramowym w zakresie badań Horyzont 2020, których liczba mieszkańców przekracza 100 tys. Kandydaci muszą przedstawić inicjatywy, które były realizowane co najmniej od 1 stycznia 2012 r.

Zgłoszenia należy przesyłać do 18 listopada 2015 r. (do godz. 17.00) za pomocą aplikacji dostępnej na stronie Komisji Europejskiej.

stopka strony