News -

Europejski Dzień Konsumenta

15 marca prawa klientów na Starym Kontynencie znajdą się w centrum zainteresowania.
Obchodzony tego dnia – czternasty już - Europejski Dzień Konsumenta tym razem poświęcony będzie zrównoważonej konsumpcji. Chodzi o taki sposób korzystania z dóbr i usług, który zaspokaja podstawowe potrzeby, a jednocześnie zapewnia bezpieczeństwo funkcjonowania przyszłych pokoleń.

Więcej o wydarzeniach Europejskiego Dnia Konsumenta na stronie:
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-european-consumer-day-2012
stopka strony