Europejski Korpus Solidarności: ważne daty

Planujesz zorganizować w swojej organizacji ciekawy projekt dla międzynarodowych wolontariuszy? A może myślisz o Projektach Solidarności? Przygotowaliśmy ściągę z terminami!


Wystartowała nowa edycja Europejskiego Korpusu Solidarności na lata 2021-2027! O dofinansowanie swoich projektów mogą powalczyć dowolne podmioty publiczne lub prywatne, z kolei grupy młodzieży mogą ubiegać się o finansowanie w ramach Projektów Solidarności.

Projekty wolontariatu – deadline: 28 maja, 5 października do 12:00,
Zespoły wolontariuszy na obszarach priorytetowych – deadline: 5 października do 17:00,
Projekty Solidarności – deadline: 28 maja, 5 października do 12:00,
Znak Jakości – zgłoszenia przyjmowane są w trybie ciągłym.

Więcej informacji

#eks    #wolontariat    #wniosek

stopka strony