News -

Europejski Paszport Umiejętności

Każdy Europejczyk może już uzyskać dokument, poświadczający zdobyte przez niego kompetencje.


Każdy Europejczyk może już uzyskać dokument, poświadczający zdobyte przez niego kompetencje.

Paszport to internetowy formularz, umożliwiający opisanie zdobytych umiejętności i kwalifikacji. Dostępny jest w 26 językach na portalu Europass - w wypełnieniu rubryk pomaga wirtualny asystent.

Formularz jest doskonałym uzupełnieniem Europass CV – dokumentu, z którego korzysta już 20 milionów Europejczyków. Przejrzysta i zrozumiała prezentacja umiejętności i kwalifikacji w Europejskim Paszporcie Umiejętności to dla pracowników sposób na zwiększenie swoich szans na rynku pracy, a dla przedsiębiorców – na pozyskanie wykwalifikowanego personelu.

Stworzenie Paszportu to jedno z trzynastu przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Komisji Europejskiej na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia, którego celem jest poprawa sytuacji na unijnym rynku pracy.

Więcej o tworzeniu Europejskiego Paszportu Umiejętności na stronie:
http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/european-skills-passport
stopka strony