News -

Europejski portal poświęcony integracji migrantów

Powodzenie integracji obywateli państw trzecich jest niezbędne do wzmocnienia bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Europie.


Strona zawiera informacje dotyczące Unii Europejskiej, procesu integracji migrantów, a także szczegółowe dane o poszczególnych krajach europejskich.

Ciekawym elementem są również przykłady dobrych praktyk, a także źródła informacji i przydatne dokumenty.

Strona ma trzy wersje językowe – niemiecką, francuską i angielską.

Strona działa pod adresem ec.europa.eu/migrant-integration.

stopka strony