News -

Europejski Tydzień Młodzieży 2013 podsumowany

Setki wydarzeń i imprez w całej Europie, tysiące uczestników, miliony myśli, słów i idei. Tak wyglądało tegoroczne święto młodych mieszkańców Starego Kontynentu.
Celem inicjatywy było zwrócenie uwagi na udział młodych ludzi w życiu społecznym, w kontekście Europejskiego Roku Obywateli 2013 oraz zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego. Tym właśnie kwestiom poświęcone było jedno z najważniejszych wydarzeń Tygodnia – debata zorganizowana w Brukseli przez europejską komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu Androullę Vassiliou, przewodniczącą Komisji Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego Doris Pack oraz irlandzką minister edukacji i spraw młodzieży Frances Fitzgerald. Dyskusje dotyczyły m.in. roli młodych ludzi w kształtowaniu społeczeństw. W trakcie spotkania przyznano nagrody autorom trzech projektów zrealizowanych w ramach programu Młodzież w działaniu. Zaprezentowano je – podobnie jak 33 inne inicjatywy – na esplanadzie przed siedzibą PE.

Komisja Europejska we współpracy z Europejskim Forum Młodzieży zorganizowała również konferencję w udziałem przedstawicieli wszystkich 27 krajów UE, dotyczącą Usystematyzowanego Dialogu z młodzieżą i organizacjami młodzieżowymi. Spotkanie to było jednocześnie inauguracją przeglądu Usystematyzowanego Dialogu pod kątem funkcji i zaangażowania Krajowych Grup Roboczych, wzmocnienia efektów i widoczności Dialogu oraz jego rozwoju i wzbogacania. Wnioski z przeglądu zostaną zaprezentowane wszystkim zainteresowanym, w tym decydentom, pod koniec 2013 r.

Istotnym wydarzeniem w trakcie Europejskiego Tygodnia Młodzieży był YO!Fest, zorganizowany w Brukseli przez Europejskie Forum Młodzieży i inne organizacje. Celem imprezy było podkreślenie znaczenia młodych ludzi jako ważnych uczestników procesów demokratycznych na Starym Kontynencie. Tego tematu dotyczyła m.in. debata, zorganizowana pod patronatem szefa Komisji Europejskiej Jose Manuela Barroso. W jej trakcie oficjalnie zainicjowano kampanię League of Young Voters, której celem jest zwiększenie frekwencji wśród młodych ludzi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.

W YO!Fest udział wzięło również brukselskie biuro sieci Eurodesk. Dla gości festiwalu przygotowało m.in. konkurs right2move, zabawy z dźwiękiem i prezentacje dotyczące mobilności. Przedstawiono również nową odsłonę Europejskiego Portalu Młodzieżowego.

Więcej na temat ETM 2013 na stronach:
www.youthweek.eu
http://eurodesk.eu/edesk
www.youthforum.org
stopka strony