News -

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

Największa międzynarodowy cykl imprez poświęconych ekologicznemu transportowi potrwa w tym roku od 16 do 22 października. Najważniejszy cel: uświadomić Europejczykom potrzebę walki z zanieczyszczeniami komunikacyjnymi.


Największy międzynarodowy cykl imprez poświęconych ekologicznemu transportowi potrwa w tym roku od 16 do 22 września. Najważniejszy cel: uświadomić Europejczykom potrzebę walki z zanieczyszczeniami komunikacyjnymi.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu to wyjątkowa okazja dla europejskich miast na włączenie się w ważną inicjatywę. Tematem przewodnim dziesiątej edycji Tygodnia będzie „Alternatywna mobilność” - idea przejścia do systemów transportu efektywniej wykorzystujących zasoby, czystych i oszczędnych, a więc także wykorzystujących siłę ludzkich mięśni.

Mieszkańcy Starego Kontynentu będą przekonywani do korzystania w miastach z transportu publicznego, rowerów i własnych nóg, same miasta zaś - do promowania tych form transportu oraz inwestowania w niezbędną, nową infrastrukturę. Efektem działań ma być nie tylko walka z zanieczyszczeniami spowodowanymi przez rosnące natężenie ruchu samochodowego, ale także poprawa jakości życia w miastach.

Samorządy, które zgłoszą swój udział w akcji i wyróżnią się szczególną aktywnością we wdrażaniu idei zrównoważonego transportu mogą liczyć na nagrody. Warunkiem jest zarejestrowanie swoich inicjatyw na stronie www.mobilityweek.eu/registration oraz spełnienie kryteriów zapisanych w Karcie ETZT (m.in. organizacja tygodnia działań). Zgłoszenia przyjmowane są do 1 listopada 2011 r.

Więcej o tym, jak lokalne władze mogą zaangażować się w ETZT na stronie:
www.mobilityweek.eu/-How-to-participate-.html

Listę miast które już zgłosiły swój udział znaleźć można pod adresem:
www.mobilityweek.eu/-Participating-cities-.html

Więcej szczegółów na stronie:
www.mobilityweek.eu/-How-to-apply-.html
stopka strony