News -

Europejskie Stolice Kultury 2023

W 2023 roku tytuł Europejskiej Stolicy Kultury będą nosiły aż trzy miasta: Veszprém (Węgry), Timișoara (Rumunia) oraz  Eleusis (Grecja). Każde z nich przygotowało ambitne programy wydarzeń skierowanych do obywateli Starego Kontynentu. 


Program Europejskiej Stolicy Kultury ma na celu promowanie bogactwa i różnorodności kultur oraz wzmocnienie w Europejczykach poczucia przynależności do wspólnego, europejskiego obszaru kulturowego. Tytuł ten daje europejskim miastom szansę na promocję ich dziedzictwa historycznego i zaprezentowanie wkładu w europejską kulturę i sztukę. 

Wybór danego miasta jako Europejskiej Stolicy Kultury ma długofalowy i wielowymiarowy wpływ nie tylko na kulturę, lecz również na sytuację społeczną i gospodarczą zarówno samego miasta, jak i całego regionu. Europejskie Stolice Kultury przyciągają turystów z całego świata.

Zachęcamy do odwiedzenia Veszprém, Timișoary oraz  Eleusis i wzięcia udziału w wydarzeniach kulturalnych przygotowanych w ramach programu Europejskich Stolic Kultury 2023.

Więcej informacji o inicjatywie oraz zwycięskich miastach można znaleźć na stronach programu Kreatywna Europa.

#EuropejskaStolicaKultury

stopka strony