News -

Europejsko-Chiński Rok Młodzieży

11 stycznia przyszłego roku zainaugurowany zostanie oficjalnie Europejsko-Chiński Rok Młodzieży 2011. Komisarz UE ds. młodzieży Androulla Vassiliou i wiceszef Ogólnochińskiej Federacji Młodzieży Lu Yongzheng podpisali porozumienie w tej sprawie.


11 stycznia przyszłego roku zainaugurowany zostanie oficjalnie Europejsko-Chiński Rok Młodzieży 2011. Komisarz UE ds. młodzieży Androulla Vassiliou i wiceszef Ogólnochińskiej Federacji Młodzieży Lu Yongzheng podpisali porozumienie w tej sprawie. W dokumencie ustalono ogólne ramy współpracy na rzecz rozwoju działań związanych z młodymi ludźmi. Rok Młodzieży ma być przede wszystkim okazją do promocji dialogu międzykulturowego, zwiększenia wzajemnego zaufania oraz przyjaźni między młodymi mieszkańcami Europy i Chin. Pomysłodawcy inicjatywy chcą również zachęcać młodzież do wspierania rozwoju stosunków UE – Chiny. Wśród wydarzeń, które mają pomóc w osiągnięciu tych celów, zaplanowano m.in. konferencje i wspólne projekty. Więcej szczegółów na stronie http://ec.europa.eu/youth/news/doc/euchina.pdf
stopka strony