News -

Europolis. Miasta dla młodych

8 listopada w warszawskim Centrum Nauki Kopernik politycy, samorządowcy, urbaniści oraz eksperci młodzieżowi porozmawiają o potrzebach i oczekiwaniach młodych ludzi względem miejsc, w których żyją.


Uczestnicy konferencji porozmawiają m.in. o tym, dlaczego do jednych miast młodzi ludzie lgną, a inne opuszczają, jakich przestrzeni potrzebują młodzi ludzie oraz jak uczyć ich o samorządności i włączać w działania lokalne. 

Podczas konferencji zostanie również ogłosimy raport zawierający ranking polskich miast na prawach powiatu pod względem przyjazności dla młodych mieszkańców. 

Organizatorami wydarzenia są Fundacja Schumana, m.st. Warszawa i Fundacja Konrada Adenauera.

Więcej informacji

Formularz rejestracyjny

stopka strony