News -

Europosłowie kontra wyzysk młodzieży

W lipcu Parlament Europejski przyjął rezolucję promującą dostęp młodych ludzi do rynku pracy i wzmacniającą status kształcenia, praktyki i stażu


6 lipca 2010 Parlament Europejski przyjął rezolucję promującą dostęp młodych ludzi do rynku pracy i wzmacniającą status kształcenia, praktyki i stażu. Głównym elementem rezolucji jest „Europejska Gwarancja dla Młodzieży” (European Youth Guarantee), zgodnie z którą młodzi ludzie w całej Europie nie powinni pozostawać bez pracy dłużej niż przez 4 miesiące. Europosłowie odnieśli się również do kwestii wyzysku młodzieży w trakcie praktyk i staży – uznali, że należy zapobiegać sytuacji, w której stażyści są w czasie kryzysu wykorzystywani do zastępowania etatowych pracowników. Więcej na temat rezolucji na stronie www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/048-77814-186-07-28-908-20100705IPR77813-05-07-2010-2010-false/default_en.htm
stopka strony