News -

Europosłowie za paszportem umiejętności

Komisja ds. Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego przyjęła raport na temat uznawalności i wspierania międzynarodowego wolontariatu.


Komisja ds. Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego przyjęła raport na temat uznawalności i wspierania międzynarodowego wolontariatu.

W dokumencie podkreślono, że wolontariat pozwala na utrzymanie aktywności i zachowanie kontaktu ze światem pracy, może też pomóc w jej znalezieniu. Raport zapowiada utworzenie europejskiego portalu poświęconego zdobywaniu umiejętności i międzynarodowemu wolontariatowi.

W przyjętym dokumencie europosłowie zwrócili również uwagę na problem braku krajowych i międzynarodowych regulacji dotyczących uznawalności wolontariatu i wezwali państwa członkowskie do stworzenia jasnych przepisów w tym zakresie i strategii ułatwiających podejmowanie bezinteresownej pracy. Poparli też inicjatywę Komisji Europejskiej przewidującą wprowadzenie – w ramach inicjatywy Europass - Europejskiego Paszportu Umiejętności. Ma on zapewnić międzynarodową uznawalność kwalifikacji zdobytych w trakcie wolontariatu.

Więcej informacji na stronie:
http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20120423IPR43725/html/Volunteering-passport-to-a-job
stopka strony