News -

Eurostat: dzieci w potrzebie

Z okazji obchodzonego 20 listopada Światowego Dnia Dziecka europejskie biuro statystyczne opublikowało raport o sytuacji dzieci w UE. Ponad 1/4 z nich jest zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym!


Zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oznacza, że dana osoba – w tym przypadku dziecko - spełnia przynajmniej jeden z trzech warunków: jest zagrożone ubóstwem w wyniku niskich dochodów (wliczając transfery socjalne), znajduje się w ciężkiej sytuacji materialnej lub żyje w gospodarstwach domowych o bardzo niskiej intensywności pracy (czyli np. pod opieką bezrobotnych).

W porównaniu z danymi z roku 2010 sytuacja dzieci minimalnie się poprawiła. Przed pięcioma laty odsetek dzieci (w wieku od 0 do 17 lat) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym sięgał 27,5 proc.

Więcej szczegółów w raporcie Eurostatu.

stopka strony