News -

Eurostat: jak żyją młodzi w Europie?

Jak żyje się dzieciom i młodzieży w Europie? Nowa publikacja Eurostatu prezentuje najnowsze dane dotyczące m.in. szkolnictwa, angażowania w aktywność fizyczną, wejścia w dorosłość i rozpoczynania życia zawodowego.


Populacja Unii Europejskiej się starzeje. W 2014 roku osoby poniżej 30 roku życia stanowiły zaledwie 33,3% całkowitej ludności EU. Według statystyk, średni wiek Europejczyków wzrósł o 7 lat przez ostatnie dwie dekady - w 1990 roku średni wieki wynosił 35 lat, a w 2013 roku 42 lata.

Dane dowodzą, że młodzi Europejczycy dość późno wkraczają w dorosłość i wyprowadzają się z domu. W 2013 roku w całej UE młodzi ludzie byli niechętni, aby opuścić dom rodziców przed ukończeniem 27 lat w przypadku mężczyzn i 25 lat w przypadku kobiet. Najwcześniej z domu wyprowadzają się Szwedzi – w wieku ok. 20 lat, a najpóźniej Chorwaci - kobiety w wieku 30, a mężczyźni 33 lat.

Powodem późnego wkraczania w dorosłość może być m.in. zmaganie się młodych z bezrobociem. W 2013 roku w całej UE 21 % młodych ludzi w wieku 25-29 nie pracowało i nie było w trakcie nauki. Największe stopy bezrobocia odnotowano w Grecji (42%), we Włoszech (33%) i Bułgarii (32%). Najmniej bezrobotnych młodych jest w Szwecji (9%), Austrii (10%) oraz w Danii, Luksemburgu i Holandii (11%).

Pomimo trudności młodzi cieszą się życiem. W 2013 roku wskaźnik zadowolenia z życia dla grupy wiekowej 25-34 wynosił 7,3 punkty na 10. Najwyższy poziom zadowolenia był wśród osób w wieku od 16 do 24 lat ze średnią notą 7,6.

Więcej informacji w raporcie Eurostatu.

stopka strony