News -

Eurostat o Unii

„Unia Europejska w świecie – portret statystyczny” to nowa publikacja Eurostatu, wydana z okazji Światowego Dnia Statystyki.


Broszura opisuje Unię na tle reszty świata, przedstawiając wyniki różnorodnych, ujednoliconych badań, dotyczących Unii Europejskiej, całego świata oraz 15 państw wchodzących w skład grupy G-20, nienależących do Unii (Argentyna, Australia, Brazylia, Kanada, Chiny, Indie, Indonezja, Japonia, Korea Południowa, Meksyk, Rosja, Arabia Saudyjska, Republika Południowej Afryki, Turcja i USA). W publikacji można też znaleźć informacje na temat prowadzonych obecnie przez Unię programów współpracy, służących rozwojowi statystyki na świecie. Chodzi m.in. o wspieranie jednolitych standardów statystycznych oraz promocję kooperacji z urzędami statystycznymi krajów niewchodzących w skład UE. Publikacja dostępna jest na stronie http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-32-10-333
stopka strony