News -

Eurostat policzył artystów

Najnowszy raport unijnego urzędu statystycznego odpowiada nie tylko na pytanie, ilu jest twórców na Starym Kontynencie, ale też jakie jest zapotrzebowanie na ich twórczość.


Najnowszy raport unijnego urzędu statystycznego odpowiada nie tylko na pytanie, ilu jest twórców na Starym Kontynencie, ale też jakie jest zapotrzebowanie na ich dzieła. W publikacji znajdziemy m.in. dane dotyczące liczby studentów szkół artystycznych, wzrostu cen dóbr i usług kulturalnych w poszczególnych krajach czy odsetka mieszkańców Unii radzących sobie z czytaniem książek i gazet w obcych językach. Z raportu wynika między innymi, że w 2009 r. twórcy stanowili 0,7 proc. wszystkich zatrudnionych w UE. Było ich 1,5 miliona - najwięcej w Niemczech (300 tys.), Zjednoczonym Królestwie (200 tys.), Francji (180 tys.), Włoszech (120 tys.), Holandii (110 tys.) i Hiszpanii (100 tys.). Odsetek pisarzy lub artystów w poszczególnych krajach UE waha się od 0,1 proc. w Rumunii, do 1,5 proc. w Finlandii i Szwecji. Ciekawe dane dotyczą też studentów: na kierunkach artystycznych uczy się w sumie 725 tys. młodych ludzi, z czego najwięcej w Zjednoczonym Królestwie (6,8 proc.), Irlandii (6,6 proc.) i Finlandii (5,6 proc.). Więcej interesujących informacji pod adresem:
stopka strony