News -

EURYDICE o edukacji w Europie

Kluczowe dane o edukacji na Starym Kontynencie przynosi najnowszy raport sieci EURYDICE „Key Data on Education 2012”.
W publikacji znaleźć można informacje na temat organizacji, zarządzania i funkcjonowania systemów edukacyjnych w 37 krajach Europy – od przedszkoli do edukację wyższą. Ze zgromadzonych danych wynika, że na obowiązkową edukację młodzi ludzie przeznaczają coraz więcej czasu, a autonomia szkół i nauczycieli rośnie. Ci ostatni mają coraz większą swobodę w wyborze metoda nauczania, ustalaniu kryteriów oceny czy wyborze podręczników. Rozwija się też proces oceniania efektów kształcenia – na poziomie szkół, nauczycieli i systemu edukacji.

W raporcie podkreślono też, że nauczyciele mogą liczyć na coraz większe wsparcie ze strony systemów edukacyjnych, jednak ich zawód wciąż pozostaje nieatrakcyjny – liczba absolwentów szkół pedagogicznych maleje, choć wielu starszych nauczycieli odchodzi na emerytury.

Autorzy raportu zwrócili też uwagę na kilka pozytywnych elementów: finansowanie oświaty w większości Państw Członkowskich utrzymuje się na stałym poziomie, a ukończenie studiów wyższych pozostaje najlepszym sposobem na uniknięcie bezrobocia – absolwentom znacznie łatwiej o pracę niż osobom słabiej wykształconym.

Raport znaleźć można na stronie
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/key_data_en.php
stopka strony