News -

Eurydice o wynagrodzeniach pracowników oświaty

Mimo obniżek płac wprowadzanych w ostatnich latach w Europie, siła nabywcza nauczycieli z krajów UE jest na takim samym lub wyższym poziomie niż w roku 2000. Wyjątkiem jest Grecja.


Mimo obniżek płac wprowadzanych w ostatnich latach w Europie, siła nabywcza nauczycieli z krajów UE jest na takim samym lub wyższym poziomie niż w roku 2000. Wyjątkiem jest Grecja.

Z informacji zamieszczonych w najnowszej publikacji sieci Eurydice wynika, że wzrosty wynagrodzeń w oświacie w latach 2000-2008 były na tyle wysokie, że siła nabywcza nauczycieli w 2013 r. była wyższa niż w roku 2000, mimo obniżek płac w latach 2009-2012 i wzrostu kosztów życia.

Statystyki pokazują również, że praca nauczyciela wciąż należy do najsłabiej wynagradzanych. Minimalna pensja na poziomie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w większości krajów jest niższa od PKB w przeliczeniu na mieszkańca.

W publikacji Eurydice znajdziemy szczegółowe tabele porównawcze dotyczące zarobków w 32 krajach Europy, dotyczące osób zatrudnionych na pełen etat wykwalifikowanych nauczycieli oraz dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych i gimnazjów.

Broszura dostępna jest pod adresem:
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/salaries.pdf
stopka strony