News -

Eurydice o zmianach w edukacji

Sieć informacji o edukacji w Europie opublikowała tegoroczne wydanie Wskaźników strukturalnych służących monitorowaniu edukacji i szkoleń w Europie.


Raport opisuje aktualny stan edukacji w Europie, prezentując 30 szczegółowych wskaźników wybranych przez instytucje unijne do monitorowania systemów edukacji i szkoleń w Europie w pięciu kluczowych dziedzinach:
 - wczesnej edukacji i opiece;
 - osiągnięciach uczniów w zakresie umiejętności podstawowych;
 - przedwczesnym kończeniu nauki;
 - szkolnictwie wyższym;
 - zwiększaniu szans na zatrudnienie.

Oprócz wskaźników w raporcie można znaleźć definicje, objaśnienia sytuacji w poszczególnych krajach oraz analizy najważniejszych strategii i reform.

Dane opracowane przez Eurydice dotyczą roku 2015/16 i obejmują informacje zebrane w ramach 40 systemów edukacji (krajowych i regionalnych).

Raport został opracowany na potrzeby Komisji Europejskiej jako uzupełnienie tegorocznej edycji Monitora Edukacji.

Publikację - w jęz. angielskim - można pobrać ze strony eurydice.org.pl.

stopka strony