News -

EYE2016 - wolontariusze poszukiwani

Europejskie Forum Młodzieży poszukuje 20 wolontariuszy gotowych do wsparcia EYE2016 – międzynarodowej imprezy młodzieżowej, która odbędzie się 20–21 maja w Strasburgu.


Europejskie Spotkanie Młodzieży jest okazją dla osób z całej Europy do wspólnych dyskusji, wymiany poglądów, integracji oraz spotkania europejskich decydentów, z którymi młodzi ludzie będą pracować nad nowatorskimi rozwiązaniami aktualnych problemów.

W programie jest wiele imprez politycznych, społecznych i kulturalnych.

EYF liczy na pomoc młodych, zaangażowanych osób, które:
- mają od 18 do 30 lat;
- posiadają doświadczenie: w działalności w organizacji młodzieżowej, najlepiej na poziomie europejskim; w organizowaniu i wspieraniu imprez międzynarodowych,
- dobrze radzą sobie w pracy zespołowej,
- znają język angielski w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację (znajomość innych języków UE, zwłaszcza francuskiego lub niemieckiego, będzie atutem),
- mogą wziąć udział w spotkaniu przygotowawczym, które odbędzie się w Strasburgu 18–20 marca 2016 r. oraz w samej imprezie, 20–22 maja 2016 r.,
- wezmą aktywny udział we wszystkich etapach przygotowań, w ścisłej współpracy z zespołem YO!Fest i innymi członkami personelu Europejskiego Forum Młodzieży.

Wolontariusze będą odpowiedzialni głównie za:
- udzielanie informacji uczestnikom,
- opracowanie i prowadzenie konkretnych części programu,
- wspieranie organizacji młodzieżowych i partnerów biorących udział w wydarzeniu w prowadzonych przez nich działaniach i ich przygotowaniu,
- obsługę pomieszczeń, w których będą odbywać się debaty oraz scen, na których będą występować zaangażowani w wydarzenie młodzi artyści.

Europejskie Forum Młodzieży szuka także osób, których obowiązki będą się skupiać na konkretnych obszarach (np. koordynacja, komunikacja, wystrój wnętrz).

Organizator pokrywa koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia podczas imprezy i spotkania przygotowawczego

Termin zgłoszeń: 7 lutego 2016 r., do końca dnia

Więcej informacji: http://database.youthforum.org/public/event-details/event/631

stopka strony