News -

Filmujesz? Podejmij wyzwanie

31 października 2011 r. liczba mieszkańców świata przekroczyła 7 miliardów. Ten wyjątkowy moment w historii ludzkości to dobra okazja, by pomyśleć o stojących przed nami wyzwaniach. Temu właśnie służyć ma konkurs filmowy „1 of 7 Billion”.


31 października liczba mieszkańców świata przekroczyła 7 miliardów. Ten wyjątkowy moment w historii ludzkości to dobra okazja, by pomyśleć o stojących przed nami wyzwaniach. Temu właśnie służyć ma konkurs filmowy „1 of 7 Billion”.

Udział w konkursie mogą wziąć zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy, indywidualnie lub w imieniu instytucji. Zadaniem uczestników jest nagranie krótkiego (maksymalnie 10-minutowego) filmu dotyczącego jednego z siedmiu głównych tematów kampanii „7 Billion Actions”, prowadzonej przez Fundację 10.12.48:
  - ubóstwa i pokonywania nierówności społecznych,
  - równouprawnienia i rozwoju kobiet i dziewcząt,
  - młodych ludzi,
  - praw i zdrowia reprodukcyjnego,
  - zdrowego środowiska i zdrowego społeczeństwa,
  - starzenia się,
  - prorozwojowego planowania miast.
Każdy z uczestników może nadesłać nie więcej niż dwa filmy. Jeśli nagranie będzie w języku innym niż angielski, konieczne są angielskie napisy.

Zwycięzcę konkursu wyłoni głosowanie internautów – będą oni mieli do wyboru 10 najlepszych filmów wskazanych przez specjalne jury. Triumfator oraz zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca otrzymają nagrody finansowe.

Zadaniem konkursu jest zwiększenie świadomości wyzwań stojących przed ludzkością, związanych z prawami człowieka, wzrostem populacji, ubóstwem, równością płci czy starzeniem się społeczeństw.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 lutego 2012 r., ogłoszenie zwycięzców nastąpi 15 marca 2012 r.

Więcej informacji na stronie: http://dl.dropbox.com/u/37859854/Short%20Film%20Contest%20-%20Rules_and_Guidelines%20-%20Final.pdf
stopka strony