News -

Finanse Erasmusa na prostej

Głośne kilka tygodni temu problemy budżetowe Erasmusa zostały zażegnane. Parlament Europejski wynegocjował dodatkowe 6 miliardów euro na pokrycie najważniejszych wydatków.
Dzięki programowi Erasmus ponad 3 miliony studentów i nauczycieli mogło skorzystać z szansy na zagraniczne studia lub pracę. Funkcjonowanie inicjatywy było jednak zagrożone ze względu na problemy z finansowaniem w ramach budżetu UE na rok 2012.

Problem udało się rozwiązać dzięki wynegocjowaniu przez Parlament Europejski dodatkowych 6 miliardów euro oraz zawarciu stosownych porozumień z innymi instytucjami UE w sprawie niezwłocznego rozwiązywania podobnych kłopotów w roku 2013.

Szczegółowe informacje na stronie:
www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/content/20121213STO04619/html/Erasmus-find-out-how-it-works-and-how-it-was-saved
stopka strony