News -

FIO 2015: zaproszenie dla beneficjentów

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące konkursu w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Najbliższe odbędą się w Szczecinie i Koszalinie.


Potencjalnymi beneficjentami FIO są organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, izby rzemieślnicze), planujące realizację przedsięwzięć z zakresu działalności pożytku publicznego. W trakcie spotkań przedstawione zostaną główne zasady ubiegania się o dotację oraz procedura oceny, zasady planowania działań, tworzenia harmonogramu i projektowania budżetu.

Spotkania odbędą się:
16 grudnia 2014 r. w godz. 11:00 – 14:30 w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, przy Wałach Chrobrego 4 w Szczecinie;
17 grudnia 2014 r. w godz. 11:00 – 14:30 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Koszalin, Rynek Staromiejski 6-7.

Zgłoszenia należy wysyłać faksem (na numer tel. 91 44 16 231) lub pocztą elektroniczną (skan pisma) na adres mpieczynska@wzp.pl do dnia 11 grudnia 2014 r.

Dodatkowe informacje na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
 

stopka strony