News -

Flex - stypendia w USA dla nastolatków!

Uczniowie trzecich klas gimnazjów oraz pierwszych klas liceów mogą starać się o udział w amerykańskim programie wymiany uczniów, umożliwiającym spędzenie za oceanem całego roku szkolnego.


Uczniowie, którzy zakwalifikują się do programu spędzą w USA cały rok szkolny, mieszkając u amerykańskich rodzin i ucząc się w miejscowych szkołach średnich. W sumie w latach 2016/17 planowane jest przyjęcie w ramach programu 800 uczniów z całego świata.

Szanse na uzyskanie stypendium mają osoby osiągające co najmniej dobre wyniki w nauce, znające język angielski w stopniu umożliwiającym samodzielne wypełnienie aplikacji onilne oraz spełniające warunki ubiegania się o wizę typu J-1.

Do programu nie mogą zgłaszać się osoby, które przebywały na terytorium USA przez 3 miesiące w ciągu ostatnich 5 lat i/lub których członkowie rodziny aplikują lub aplikowali o wizę emigracyjną do USA, mają plany emigracji lub już wyemigrowali.

Program prowadzony jest przez American Councils for International Education (Amerykańska Rada ds. Edukacji Międzynarodowej), a finansowany ze środków Departamentu Stanu USA. Stypendium pokrywa koszty podróży i zakwaterowania, programu szkolnego w USA, szkolenia przedwyjazdowego w Polsce oraz ubezpieczenia medycznego i kieszonkowego.

Udział w programie jest bezpłatny. Ze względu na różnice programowe należy liczyć się z tym, że polska szkoła może nie zaliczyć roku szkolnego spędzonego w USA.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 16 października 2015 r.

Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres: poland@americancouncils.eu oraz zaglądając do Bazy Eurodesku.

stopka strony