News -

Forum Młodzieży 2014 - rekrutacja ruszyła

Najpierw trzy dni pracy nad projektem, a potem wielki finał w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Tak wygląda scenariusz wydarzenia, do udziału w którym zapraszają Polska Fundacja Sportu i Kultury oraz XXXIII LO im. Kopernika w Warszawie.
Forum Młodzieży powstało w odpowiedzi na brak udziału młodych ludzi w procesie podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Organizatorzy chcą zachęcić młodych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, wysłuchać ich postulatów, zainicjować dialog i wspólnie opracować konstruktywne rozwiązania.

Udział w pracach grup projektowych (7-9 października 2010 r.) weźmie 12 szkół ponadgimnazjalnych z Polski. Każdą placówkę reprezentować będzie 6 uczniów (3 dziewczyny i 3 chłopców), każda grupa będzie się składać z przedstawicieli dwóch placówek. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie w trakcie warsztatów w Warszawie informacji na zadany temat, a następnie przedstawienie jej podczas wielkiego finału w auli Wyższej Szkoły Menedżerskiej (10 października 2014 r.).

Temat tegorocznej edycji Forum Młodzieży brzmi „Aktywni obywatele w przestrzeni publicznej”. Partnerem przedsięwzięcia jest sieć Eurodesk.

Szkoły ponadgimnazjalne zainteresowane udziałem w przedsięwzięciu proszone są o wypełnienie formularzy zgłoszeniowych do 12 września 2014 r. Po tym terminie możliwa będzie wyłącznie rejestracja udziału w finale, otwarta również dla szkół gimnazjalnych.

Więcej informacji na stronie:
http://forummlodziezy.pl/zglos-sie/
stopka strony