News -

Forum Młodzieży Partnerstwa Wschodniego 2015

II Forum Młodzieżowe Partnerstwa Wschodniego odbędzie się w dniach od 9 do 11 lutego 2015 r.; na Łotwie. Będzie to element programu prezydencji tego kraju w Radzie UE.


II Forum Młodzieży Partnerstwa Wschodniego odbędzie się w dniach od 9 do 11 lutego 2015 r. na Łotwie. Będzie to element programu prezydencji tego kraju w Radzie UE.

Tematem obrad będą innowacyjne metody zwiększania atrakcyjności młodzieży na rynku pracy. Rozmowy dotyczyć będą m.in. programów wspierających mobilność i budowę partnerstw (realizowanych m.in. przez Unię Europejską, Radę Europy i ONZ), współpracy międzysektorowej, wymiany dobrych praktyk oraz rozwoju polityki młodzieżowej.

W spotkaniu mogą wziąć udział przedstawiciele ministerstw, pracownicy młodzieżowi, przedstawiciele organizacji skupiających młodzież, a także reprezentanci środowisk biznesowych i osoby zajmujące się edukacją formalną.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 31 października 2014 r.

Więcej informacji na stronie SALTO-YOUTH.
stopka strony