News -

Forum Rozwoju Mazowsza - Warszawa

Chcesz zdobyć fundusze unijne? Potrzebujesz przykładów osób, którym się udało? Podczas Forum Rozwoju Mazowsza możesz się z nimi spotkać!


Forum jest okazją do poznania doświadczeń osób, które skorzystały z dotacji unijnych, głównie beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i programu RPO WM. W ramach wydarzenia odbędą się również debaty, konsultacje i szkolenia. Zaproszenie skierowane jest do osób zainteresowanych ubieganiem się o fundusze europejskie. Gdzie: Warszawa
Kiedy: 14-15 listopada 2013
E-mail: j.grocka@mazowia.eu
Telefon / Fax: 22 542-20-37, 22 542-22-23
Deadline: 10-11-2013
Więcej informacji
stopka strony