News -

Forum „Wolontariat międzynarodowy - wolontariat dla wszystkich”

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji wraz z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce zaprasza na Forum poświęcone tematyce wolontariatu międzynarodowego, które odbędzie się 20 stycznia 2011 r. w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki.


Celem Forum jest między innymi pokazanie wartości, specyfiki i różnorodności wolontariatu międzynarodowego oraz stworzenie platformy do spotkania organizacji aktywnych na tym polu. Formularz rejestracji oraz wszystkie przydatne informacje znajdą Państwo na stronie www.konferencje.frse.org.pl Termin zgłoszeń upływa 9 stycznia.
stopka strony