News -

Forum zaniepokojonych

W przemówieniu dotyczącym stanu Unii Europejskiej przewodniczący Jean-Claude Juncker pominął wiele kwestii istotnych z punktu widzenia młodych ludzi. Tak twierdzi Europejskie Forum Młodzieży.


Jak zauważają działacze EYF, przewodniczący Komisji Europejskiej podkreślił złą sytuację młodych ludzi i stwierdził, że nie może pogodzić się z wizją Europy jako kontynentu bezrobotnej młodzieży. Jednocześnie jednak wiele ważnych kwestii Jean-Claude Juncker pozostawił bez odpowiedzi.

Zdaniem Europejskiego Forum Młodzieży pełne troski słowa szefa KE stoją w sprzeczności z przedstawioną wkrótce potem zapowiedzią obcięcia o ponad ¾ funduszy przeznaczonych na realizację inicjatywy Gwarancje dla Młodzieży. Podczas gdy budżet na ten cel na lata 2014-2016 wynosił 6 mld euro, na kolejne cztery lata ma zostać zmniejszony do 2 mld euro. EYF oceniło tę zapowiedź jako „ekstremalnie rozczarowującą”. Szefowie organizacji wezwali Parlament Europejski i Radę, by instytucje te zapewniły utrzymanie obecnie przewidywanego poziomu finansowania Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia Młodzieży w latach 2017-2020.

Jak zauważają działacze, bez woli politycznej i odpowiednich środków finansowych służących realizacji Gwarancji dla Młodzieży, Europa nie zwalczy wysokiego bezrobocia w tej grupie społecznej. Przedstawiciele EYF apelują również o przedstawienie szczegółowych informacji dotyczących funkcjonowania Europejskich Korpusów Solidarności, których utworzenie właśnie zapowiedziano. Zdaniem Forum, Korpusy powinny wspierać, a nie zastąpić czy powielić pracę już wykonywaną przez młodych ludzi i organizacje młodzieżowe.

Badania Europejskiego Forum Młodzieży pokazują, że tylko 1,8 proc. budżetu UE przeznaczanych jest bezpośrednio na kwestie związane z młodzieżą. Tymczasem to właśnie ona jest najbardziej narażona na ubóstwo i wykluczenie społeczne - w lipcu 2016 r. poziom bezrobocia młodzieży wynosił 18,8 proc. Zdaniem EYF, skoro Komisja Europejska podwaja środki na Plan Inwestycyjny, powinna również w proporcjonalny sposób zwiększyć inwestycje w młodzież i młodych przedsiębiorców. 

Więcej informacji na stronie Europejskiego Forum Młodzieży.

stopka strony