News -

Francja na czele Rady UE

Francja objęła przewodnictwo w Radzie UE. Jednym z priorytetów unijnej polityki francuzów będzie wdrażanie rozwiązań wypracowanych przez uczestników Paneli Obywatelskich Konferencji w sprawie przyszłości Europy.


Francja zapowiada, że będzie działać na rzecz silniejszej i bardziej suwerennej Europy. Będzie również dążyć do przekonania Europejczyków do tego, że współpraca i porozumienie ponad podziałami to najlepsze sposoby na sprostanie wyzwaniom, przed którymi stoi Unia Europejska. - Musimy budować Europę, która broni swojej wizji świata i która wzmacnia poczucie przynależności - mówiła europosłanka Marie-Pierre Vedrenne.

Kontynuacja działań podjętych w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy to jeden z priorytetów francuskiej prezydencji. Sylvie Guillaume z Grupy Socjalistów i Demokratów zwróciła uwagę, że konkluzjom płynącym z Paneli Obywatelskich należy nadać szczególną wagę, “nawet jeśli ma to oznaczać konieczność zmiany traktatów”.

Francja rotacyjne przewodnictwo w Radzie sprawuje już po raz trzynasty. Przejęła je od Słowenii. Następnym krajem, który stanie na czele UE będą Czechy - od 1 lipca 2022 r.

Więcej informacji

#Francja    #RadaUE    #KonferencjaWsprawiePrzyszłościEuropy

stopka strony