News -

Francja zaprasza młodych zdolnych

Młodzi ekonomiści, inżynierowie i prawnicy dobrze znający język francuski mają szansę na stypendia naukowe fundowane w ramach programu Copernic.


Młodzi ekonomiści, inżynierowie i prawnicy dobrze znający język francuski mają szansę na stypendia naukowe fundowane w ramach programu Copernic.
O wsparcie mogą się ubiegać osoby przed 30. rokiem życia, które nie korzystały do tej pory ze stypendiów rządu francuskiego. Oferta obejmuje roczny pobyt we Francji (6 miesięcy studiów i 6 miesięcy stażu w przedsiębiorstwie) – osoby zakwalifikowane otrzymywać będą 760 euro miesięcznie, z czego nie więcej niż 34 proc. zostanie potrącone na zakwaterowanie.

Strona francuska pokrywa również koszty ubezpieczenia zdrowotnego, nie płaci natomiast za podróż.

Termin składania wniosków upływa 8 marca 2013 r.

Więcej informacji na stronie:
http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/stypendia/198-2/
stopka strony