News -

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Demokracji

Granty dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego na wsparcie i rozwój demokracji


Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Demokracji wspiera organizacje społeczeństwa obywatelskiego we wzmacnianiu procesów demokratycznych.

Granty Funduszu przyznawane są w ramach siedmiu głównych obszarów, m.in. aktywności w społecznościach lokalnych, zaangażowania młodzieży, równouprawnienia kobiet, praw człowieka.

Zakres finansowania projektów wynosi od 100 000 do 300 000 USD.

Termin aplikowania upływa 18 grudnia 2016 r.

Więcej informacji znajduje się w eurodeskowej bazie grantów.

stopka strony