News -

Fundusze na dialog

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych – to tytuł publikacji opracowanej przez Narodowe Centrum Kultury.


Licząca 51 stron broszura zawiera opisy programów, które finansują inicjatywy promujące różnorodność kulturową oraz dialog między kulturami. Publikacja powstała pod patronatem Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego. Jest dostępna w dokumencie [PDF](http://dialog2008.pl/pliki/553.pdf).
stopka strony