News -

CulturEU: fundusze na kulturę

Komisja Europejska uruchomiła nowe interaktywne narzędzie umożliwiające wyszukiwanie możliwości finansowania projektów z sektora kultury i sektora kreatywnego. 


W bazie CulturEU znajdziemy 21 różnych programów Unii Europejskiej - od Kreatywnej Europy i Horyzontu Europa po fundusze strukturalne i InvestEU - które oferują łącznie 75 możliwości finansowania projektów z sektora kultury i sektora kreatywnego. Za pomocą zaledwie kilku kliknięć organizacje mogą zatem znaleźć wsparcie odpowiadające prowadzonym przez nich działaniom.

CulturEU umożliwia również wyszukiwanie przykładów inicjatyw i projektów zrealizowanych dzięki środkom pochodzącym z poszczególnych programów. Baza case studies ma służyć jako platforma inspiracji i dobrych praktyk. 

Narzędzie CulturEU dostępne jest na stronach Komisji Europejskiej. 

 

#CulturEU    #Kultura    #KomisjaEuropejska

stopka strony