News -

Fundusze na wsparcie dla migrantów

Komisja Europejska wydała poradnik poświęcony wykorzystaniu funduszy europejskich na realizację projektów skierowanych do migrantów. W publikacji opisano konkretne programy pomocowe, w ramach których można starać się o finansowanie.


Publikacja skierowana jest do organizacji oraz instytucji pracujących na rzecz migrantów na poziomie krajowym lub lokalnym. Jej twórcy wymieniają pięć obszarów, które odgrywają kluczową rolę w prawidłowej integracji migrantów: przyjęcie, edukacja, zatrudnienie, zapewnienie dachu nad głową, dostęp do usług publicznych. W poradniku zebrano najważniejsze wyzwania stojące przed organizacjami pomocowymi działającymi w poszczególnych obszarach oraz konkretne programy finansowania, z których mogą skorzystać.

Publikację można pobrać ze stron Komisji Europejskiej.

 

stopka strony