Gandawa będzie Europejską Stolicą Młodzieży 2024

Gandawa zwyciężyła w rywalizacji o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży 2024. Pokonała Kiszyniów, Lwów i Veszprém.


Zwycięski wniosek - „We Are The City” - podkreśla rolę Rady Młodzieży w Gandawie jako oficjalnego organu doradczego władz miejskich oraz zwraca uwagę na konieczność angażowania młodych w inicjatywy obywatelskie oraz procesy podejmowania decyzji. 

Program Gandawy na 2024 rok zakłada włączanie młodzieży pochodzącej z różnych środowisk w prace na rzecz budowania lepszego miasta dla wszystkich. Gandawa stawia sobie również za cel walkę z wyzwaniami strukturalnymi, takimi jak rasizm, dyskryminacja czy ubóstwo wśród dzieci. W 2024 otworzy również trzy nowe punkty młodzieżowe. 

Tytuł Młodzieżowej Stolicy Europy przyznaje Europejskie Forum Młodzieży. O to zaszczytne miano mogą starać się miasta, które zaproponują ambitny program wydarzeń skierowanych do młodzieży. Inicjatywa ma przyczyniać się do rozwoju innowacyjnych projektów mających na celu promowanie aktywnego uczestnictwa młodych ludzi w życiu społecznym. 

Pierwszą Młodzieżową Stolicą Europy był Rotterdam. W 2021 tytuł ten dzierży litewska Kłajpeda. W 2022 przejmie go Tirana, a w 2023 europejską stolicą działań młodzieżowych będzie Lublin.

Więcej informacji

#EuropejskaStolicaMłodzieży    #EuropejskieFormumMłodzieży    #Gandawa

stopka strony