News -

Gandża kusi młodych

Druga co do wielkości metropolia Azerbejdżanu - Gandża - przejęła tytuł Młodzieżowej Stolicy Europy. To zaszczytne miano przyznaje Europejskie Forum Młodzieży.


Ponad 300-tysięczne miasto, którego nazwa pochodzi od perskiego słowa oznaczającego skarbiec, przejęło tytuł Młodzieżowej Stolicy Europy od rumuńskiego Klużu-Napoki. Mottem imprez organizowanych przez Azerów w ciągu najbliższych miesięcy będzie „Łączenie” (Connecting).

Wśród pięciu głównych tematów inicjatyw planowanych w Gandży będą: partycypacja młodzieży, edukacja, spójność społeczna, zatrudnienie młodzieży i wolontariat. Celem różnorodnych przedsięwzięć ma być promowanie bliskiej współpracy ponadgranicznej oraz zbliżanie do siebie sfer polityki, badań naukowych i praktycznej działalności na rzecz młodzieży.

Miano Młodzieżowej Stolicy Europy przyznaje Europejskie Forum Młodzieży. To forma wspierania nowych idei i innowacyjnych projektów służących zwiększaniu uczestnictwa młodzieży w życiu społecznym oraz zacieśnianiu współpracy na rzecz polityk młodzieżowych na poziomie lokalnym i europejskim.

Więcej informacji na stronie Gandży.

stopka strony