News -

Garść EDUinspiracji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do lektury publikacji, w której zebrano najlepsze projekty Konkursu EDUinspiracje 2018. Jej autorzy docenili m.in. działania Regionalnych Punktów Informacyjnych Eurodesku.


Publikacja opisuje najciekawsze projekty realizowane przez beneficjentów programów zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz przybliża sylwetki osób aktywnie zaangażowanych w realizację projektów edukacyjnych w Konkursie EDUinspiracje 2018, którego hasło brzmiało "Podziel się sukcesem!". 

Została pomyślana jako zbiór dobrych praktyk. Zebrane w niej przedsięwzięcia cechuje wysoka jakość, wzorcowa realizacja, efektywność i innowacyjność.  

Jej autorzy docenili również dwie ekipy Regionalych Punktów Informacyjnych Eurodesku: w Lesznie (główna nagroda za najaktywniejszą działalność) oraz w Krakowie. Ten pierwszy na swój sukces zapracował sobie m.in. skutecznymi kampaniami informacyjnymi w mniejszych miejscowościach, zaangażowaniem w wiele europejskich wydarzeń i aktywnością w mediach. Punkt krakowski wyróżniony został m.in. za wykorzystanie do komunikacji z młodymi ludźmi nowych technologii, autorskie warsztaty dla szkół i organizację dni informacyjnych inicjatywy "Time to Move". 

Publikacja dostępna jest online na stronach FRSE.

stopka strony