News -

Gdzie jest praca dla Europy

Chcesz wiedzieć, jakie pomysły na walkę z bezrobociem ma Komisja Europejska. Oglądaj w internecie transmisję z konferencji poświęconej rynkowi pracy.


Chcesz wiedzieć, jakie pomysły na walkę z bezrobociem ma Komisja Europejska? Oglądaj w internecie transmisję z konferencji poświęconej rynkowi pracy.

Konferencja "Jobs for Europe" odbędzie się w dniach 6-7 września 2012 r. w Brukseli. Jej uczestnicy rozmawiać będą głównie o problemach z wejściem na rynek pracy, inwestowaniu w kapitał ludzki, mobilności oraz wpływie kryzysu na zatrudnienie.

Tematem rozmów będzie również sytuacja sektorów o wysokim potencjale w zakresie tworzenia miejsc pracy, szukanie równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym, aktywnie starzenie się, ekonomia społeczna i młodzież.

Przebieg obrad będzie można śledzić pod adresem:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=641
stopka strony