News -

Gdzie jest praca dla młodych

Komplet najnowszych danych o sytuacji młodzieży na rynku pracy znaleźć można w najnowszej publikacji Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Raport „Global Employment Trends for Youth” zawiera najświeższe dane na temat trendów na rynku pracy w skali globalnej i lokalnej – opisuje, gdzie sytuacja młodzieży się poprawia, a gdzie pogarsza w porównaniu z poprzednim raportem, który ukazał się w sierpniu 2010 r. i opisywał skutki światowego kryzysu.

Wnioski nie są, niestety, optymistyczne – w sytuacji rosnącej niepewności w gospodarce pozycja młodzieży na rynku pracy nie poprawia się. Co gorsza, niewiele wskazuje na to, by zmieniła się na lepsze w dającej się przewidzieć przyszłości.
stopka strony