News -

Global Study Awards

Do 30 listopada przyjmowane są zgłoszenia do udziału w programie stypendialnym, umożliwiającym studiowanie za granicą.


Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, które planują rozpoczęcie za granicą studiów I, II lub III stopnia i w ciągu ostatnich dwóch lat zdały językowy egzamin IELTS.

Nagrodą w konkuresie jest dotacja o wartości 10 tys. funtów brytyjskich. W przypadku, gdy czesne okaże się niższe od tej kwoty, pozostałe fundusze mogą zostać przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania przez okres nie dłuższy niż 52 tygodnie od momentu zapisu/rejestracji na studia.

W momencie składania wniosku uczestnicy muszą posiadać ważna kartę ISIC i/lub IYTC (International Youth Travel Card).

Konkurs organizuje StudyPortals we współpracy z ISIC (International Student Identity Card) oraz British Council IELTS. 

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 listopada br. Więcej szczegółów na stronie fundatora oraz w bazie Eurodesku.

stopka strony