News -

Globalna edukacja 2020: raport

Najnowsza publikacja UNESCO skupia się na uczniach, którzy zostali wykluczeni z procesu edukacji, również z powodu pandemii koronawirusa.


Ponad 90 procent uczniów na świecie zostało dotkniętych zamknięciem szkół z powodu Covid-19 – co stanowi najbardziej bezprecedensowe zakłócenie w historii edukacji. Podziały społeczne i cyfrowe narażają najbardziej pokrzywdzonych na ryzyko utraty prawa do nauki – jak pokazały poprzednie kryzysy zdrowotne, najbardziej narażoną grupą są dziewczęta z biednych środowisk, z których wiele już nigdy nie wraca do szkoły.

Raport przywołuje również przykłady krajów, którym udało się skutecznie rozwiązać problemy związane z edukacją, do których należy brak wsparcia nauczycieli, brak szkół specjalnych, przeszkody polityczne.

Więcej informacji

#edukacja    #równeszanse    #koronawirus    #szkoła    #nauka

stopka strony