Głos dla młodych

ONZ i ESN chcą poznać Twoją opinię! Wypełnij ankiety na temat edukacji, mobilności i zdrowia psychicznego młodzieży. Twój głos się liczy!


Ankieta ESN dotyczy mobilności studentów. Jej wypełnienie potrwa ok. 20 minut.

Ankieta ONZ skupia się na zdrowiu psychicznym młodych ludzi. Zebrane wyniki posłużą do stworzenia Światowego Raportu o Młodych Ludziach. Ankieta przeznaczona jest dla osób w wieku 15-29.

Obie ankiety są dostępne do 31 stycznia 2021.

Ankieta ESN
Ankieta ONZ

#ankieta    #młodzież    #esn    #onz