News -

Głos młodzieży zabrzmi w Meksyku

Już 23 września w meksykańskim mieście Leon rusza Światowa Konferencja Młodzieży. Czterodniowe wydarzenie zgromadzi ponad 5 tysięcy osób z całego świata


. Goście – głównie przedstawiciele organizacji młodzieżowych i pozarządowych oraz decydenci – rozmawiać będą o problemach młodych ludzi i ich roli w światowym rozwoju. Organizacje pozarządowe, które obradować będą w ramach Forum Społecznego, przyjąć mają apel, w którym wezwą rządzących do realizacji składanych od lat obietnic. Chodzi m.in. o lepszą politykę zdrowotną, podniesienie poziomu i dostępności edukacji, ułatwienia na rynku pracy i walkę z wykluczeniem społecznym. Przedstawiciele młodzieży wezmą również udział w obradach Forum Rządowego – po raz pierwszy w skład delegacji Unii Europejskiej włączono bowiem reprezentanta Europejskiego Forum Młodzieży. Więcej informacji o konferencji na stronie http://youth2010.org/portal/?lang=en.
stopka strony