News -

Godna praca młodych ludzi - kampania

Międzynarodowa Organizacja Pracy zorganizowała kampanię promującą zatrudnienie młodych ludzi.


Aż 73 miliony młodych ludzi (do 25 roku życia) na świecie nie mają pracy, a 140 pracuje za głodowe stawki. W ramach realizacji agendy Zrównoważonego Rozwou 2030, różne agencje Narodów Zjednoczonych, w tym Międzynarodowa Organizacja Pracy, uruchomiły kampanię zachęcającą do promocji zatrudnienia młodych. Szczególny nacisk w kampanii położony jest na samozatrudnienie, tworzenie sprzyjającego prawa dla młodych przedsębiorców i ulg dla pracodawców zatrudniających ludzi do 25 roku życia. 

Międzynarodowa Organizacja Pracy wydała w sierpniu publikację dotyczącą wyzwań jakie stoją przed twórcami polityki młodzieżowej. 

Cała publikacja do pobrania ze strony Międzynarodowej Organizacji Pracy

Więcej informacji na temat samej kampanii na stronie MOP

stopka strony