News -

Godzina dla Ziemi 2013

23 marca o godz. 20.30 – to moment, w którym wystarczy wykonać jeden ruch, by pokazać światu swoją troskę o klimat na Ziemi.


23 marca o godz. 20.30 – to moment, w którym wystarczy wykonać jeden ruch, by pokazać całemu swoją troskę o klimat na Ziemi.

EarthHour to ogólnoświatowa akcja, skierowana do osób indywidualnych, przedsiębiorstw i wszelkich innych podmiotów, która ma pokazać poparcie dla dalszych wysiłków na rzecz powstrzymania zmian klimatycznych. By wziąć w niej udział, wystarczy 23 marca o godz. 20.30 na godzinę zgasić światło. Będzie to rodzaj globalnej rozmowy na temat przyszłości naszej planety, a jednocześnie zaproszenie do prowadzenia trybu życia bardziej przyjaznego zrównoważonemu rozwojowi oraz do podjęcia działań na rzecz środowiska.

Szczegółowe informacje na stronie:
www.earthhour.org
stopka strony